Voorwaarden

Over de voorwaarden

Voorwaarden
De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verhuurder de schriftelijke bevestiging van reservering, tevens factuur, aan u heeft verzonden. Na ontvangst dient de huurder deze direct op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen direct aan verhuurder te worden gemeld.

Verhuurder
Verhuurder is gebonden aan de huurovereenkomst na ontvangst van de betalingen. Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking te stellen.

Huurder
Huurder zal de vakantiewoning uitsluitend bewonen met de opgegeven aantal mensen. Huisdier (max. 1 hond) is in overleg toegestaan, echter niet in de slaapkamers en/of op het meubilair. Aankomsttijd is vanaf 15:00 uur, vertrektijd is voor 10:00 uur Roken is niet toegestaan. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan de verhuurder direct in kennis te stellen. Huurder is verplicht de vakantiewoning naar behoren te gebruiken en in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. De huurder gebruikt de huishoudelijke apparaten met inachtneming van de gebruiksaanwijzing ter plaatse. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.

Betaling
Op de reserveringsbevestiging staat aangegeven hoe u de betaling dient te verrichten. De aanbetaling is 30% binnen 14 dagen na reservering en de restbetaling is 6 weken voor aankomst. Bij niet tijdig betalen is de huurder in verzuim. De huurder wordt hierover door de verhuurder per e-mail op gewezen en de huurder heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag per omgaande te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Echter de verhuurder zal dan de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. In dat geval zijn de annuleringsbepalingen van toepassing zie ‘Annulering door huurder’ en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Annulering door huurder
Bij annulering zijn de volgende kosten van toepassing: 30% van de reissom bij annulering tot 6 weken voor aankomst 60% van de reissom bij annulering tot 4 weken voor aankomst 90% van de reissom bij annulering tot 2 weken voor aankomst 100% van de reissom bij annulering binnen 2 weken voor aankomst of niet verschijnen. Bij voortijdig vertrek: de huurder is de volledige prijs voor de overeengekomen reissom verschuldigd. Wij adviseren om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Overtocht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in het vaarschema van de rederij Wagenborg. Indien u niet met de auto de overtocht kunt maken is dit geen grondige reden voor annuleren. Ameland is ook zonder auto bereikbaar. U kunt in Holwerd parkeren, of reizen met het openbaar vervoer. Reserveer altijd tijdig een overvaart en kijk op de website van de rederij voor de actuele informatie v.w.b. reistijden, parkeren, boekingen etc. Tel.: 0900 9238   website: www.wpd.nl

Eventuele foutieve vermeldingen van prijzen en/of beschrijvingen, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder.